Drönaren är en Phantom 4, höjden från appen DJI Go.

Jämförelse mellan hinderbelysningen i Sötterfällan och den i Hornamossen utanför Mullsjö. Hornamossen har verk från Siemens Gamesa och lampor från Orga. Sötterfällan verk då från Vestas och lampor från Obelux.

Uppdatering 240225

Vindkraftverken i vindkraftsetablering Sötterfällan utanför Jönköping har allt sedan installation och driftsättning blinkat med ett kraftigt ljus. Förra året på våren kontaktade jag Eolus som driver etableringen angående det kraftiga blinkandet och speciellt en lampa som länge hade lyst mycket starkare än övriga lampor.

 

Verken är Vestas V136 och de har två lampor per verk, lampor från Obelux. Ju mer jag läst på om vindkraftsetableringar och vindkraftsetablering Sötterfällan i synnerhet desto mer konstigheter dyker upp. Fastän det är tydligt att det blinkar för starkt så säger tillsyn på Jönköpings Kommun att de anser att det blinkar som det ska. En jämförelse med en etablering som blinkar på ett sätt som man får anta är korrekt visar hur fel det blinkar i Sötterfällan.

Nu visar det sig att verken i Sötterfällan är 200 meter höga och är då tio meter högre än vad tillståndet säger (190 meter). Förutom att höjden som drönaren visar vid filmning av lamporna är högre än vad den skulle vara om tornet var de 122 meter som både tillståndet säger och bolaget kommunicerar så erbjuder inte Vestas torn som är 122 meter höga till V136, https://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/4mw-platform-brochure/?page=16. Det erbjuds dock ett torn som är 132 meter högt. Vid en sökning på V136 och tornhöjd 122 meter dyker endast pressreleasen från KGAL om Sötterfällan upp.
 
Detta innebär att mätningar om ljud och ljus m.m. inte stämmer. Det visar att det sätt som tillsynen av vindkraften sker på inte fungerar. Egenkontroll och egentillsyn fungerar inte då bolag medvetet kommer med felaktig information eller t.o.m. ljuger. Ett hårt ord men det är precis vad de gör. Tillsyn säger att de inte kan mäta ljus, ljud eller annat som bör mätas. Vilket naturligtvis går att göra.
 
Eolus har i mailkommunikation kommit med felaktig information om lamporna och det är information som kommer från högsta chefsnivå, bifogar mailtråd. Jönköpings Kommun har i mailkommunikation med ansvariga på miljöavdelningen och ansvarig miljökontrollant också kommit med information som är felaktig och som med mail, filmer och annan information går att visa är felaktig.
 
Hur ser det ut på vindkraftsetableringarna? Vilka bolag förutom Eolus och Vestas kommer medvetet med felaktig information och hur ser tillsynen ut i Sverige. En förändring av tillsynen och hur vindkraftsetableringar sker måste till innan verk som är närmare 300 meter höga får börja byggas.
 
ni når mig på 0706-60 98 30. Ser fram emot ett samtal från er!
 
/Marcus

Sammanfattning

Två mil utanför Jönköping står tio stycken 190 meter höga vindkraftverk. Den s.k. vindparken kallas Sötterfällan och drivs av Eolus Vind AB. Ett bolag som bygger vindkraft och sedan säljer den till, oftast, utländska bolag eller stiftelser. Elen säljs via PPA till utländska bolag som Amazon Web Services i Finland (Bäckhammar vindpark).

Etableringen i Beth skedde så “tyst” som det ofta gör. Bolaget kontaktar markägare i tysthet och skriver avtal som har “tystnadsklausuler”. Till samråd bjuds endast de som bor i den absoluta närheten in.

Hinderbelysningen har sedan driftsättning blinkat kraftigt. Hösten 22 började en lampa blinka kraftigare än övriga. Det sitter 2 lampor på varje verk så det är totalt 20 lampor. I april 2023 kontaktar jag Eolus Vind AB och klagar på belysningen och får till svar, se mailtråd.

Hinderbelysningen stängdes av 25 maj och tändes på samtliga verk först 8 november. Den upplevs blinka lika starkt som innan. Den lampa som blinkade extra starkt blinkar nu med samma styrka som övriga. Vid en första kontakt med Transportstyrelsen och en Jörgen Andersson där så verkar de ta det på stort allvar. Vid en andra kontakt med honom så låter det annorlunda, han säger att saker måste ju få sönder och att det är ok då det är noterat i ett system som kallas NOTAM. Transportstyrelsen har efter ytterligare kontakt gjort det tydligt att de inte vill bli kontaktade ytterligare i detta ärendet.

Tillsynsmyndighet är Jönköpings Kommun, mailtråd med Magnus Nilsson på Miljö.

Det finns ingen tillsyn av vindkraften i Sverige. Tillsynen utförs av bolagen eller av konsulter knutna till dem. I sötterfällans fall är det tydligt att bolaget kommer med felaktiga uppgifter i sina rapporter till tillsyn. Det som befarades kunna ske vid en vindkraftsetablering i Sötterfällan har i många fall skett. Ljudet från verken är högre vid bostäderna än vad det får vara, fladdermössen har försvunnit från området, området kring verken börjar kalhuggas o.s.v.

Sötterfällan från Norrängen

Problemet

Hösten 2019 driftsattes vindpark Sötterfällan. 10 stycken Vestas V136 med 120 meter meters tornhöjd, 136 meter rotordiameter och en totalhöjd på 190 meter. Då verken är så höga har den högintensiva vita hinderbelysningen. 

Jag var inte medveten om att de verken var på gång 2018/2019. Endast de som bodde närmast var inbjudna till dialogmöten och samråd. Det verkar vara så det ser ut vid vindkraftsetableringar, så få som möjligt ska veta om planerna och bolagen bakom berättar så lite som möjligt. 

Ända sedan driftsättning har verken i Beth blinkat kraftigt. Förra hösten började en lampa blinka kraftigare än övriga lampor. I april mailade jag Karin Heydl Wittzell På Eolus Vind AB som byggt och sålt parken nu sköter driften av den och klagade på den kraftiga belysningen. Jag fick svar omgående. Ett svar där sades det att deras turbinleverantör Vestas kanske upptäckt ett fel (läs hela mailtråden). Några veckor senare fick jag ett mail där Eolus berättade att det under ett kort tag varit ett fel som gjorde att verken blinkade med full effekt dygnet runt. Förutom den lampa som hade blinkat extra starkt så upplever vi att det blinkat på det sättet som det hade gjort sedan 2019.

Efter detta så blinkade verken konstigt ett par veckor för att sedan få sin hinderbelysning släckt helt. Hinderbelysningen var sedan släckt till november.

Vindkraftverken har ett mycket kraftigare blinkande än andra liknande verk. Grevekulla och Hornamossen har verk från Siemens Gamesa (de verken har en lampa medan de från Vestas i Sötterfällan två). Hinderbelysningen i både Grevekulla och Hornamossen lyser betydligt svagare är den i Sötterfällan. Dag, skymning och natt. 

Enligt TSFS 2020:88 ska hinderbelysningen blinka med 100 000 candela dagtid, 20 000 candela under skymning och 2 000 candela under natten.

Verken i Sötterfällan har fått många klagomål på den kraftiga belysningen som blinkar lika kraftigt som den gjort tidigare. Tillsyn som är Miljö och hälsa på Jönköpings Kommun säger att de anser att det blinkar korrekt men att de inte kan mäta det då det inte finns någon allmänt tillgänglig utrustning för det. De har som dokumentation gjort en anteckning om att de tycker att det dimrar och att hinderbelysningen fungerar som den ska.

Det sker alltså inga mätningar av varken belysning, ljud eller skuggor av några andra än de som jobbar på bolagen eller som är knutna till dem. I Sötterfällan har information från Eolus visat sig inte stämma. Med tanke på hur vindkraftverken påverkar sin omgivning så måste det finnas en fungerande tillsyn, nu finns det ingen alls. Den egenkontroll eller egentillsyn som bolagen ska utöva fungerar inte alls. 

Det är tyst nu från tillsyn och transportstyrelsen kring de anmälningar som bl.a. jag skickat sedan november om det kraftiga blinkandet.

Sötterfällan vs Grevekulla

Hornamossen vs Sötterfällan