Dimring Sötterfällan 18 & 19 december 2023. Filmat från 15:45 – 17:30 ca båda dagarna. 18:e så kom det in dimma under filmningen vilket gjorde att det filmades även den 19:e så att samma väderförhållande rådde under hela filmningen. 

Hösten 2019 driftsattes de tio Vestas V136 som är Sötterfällan. Tornhöjd 122 meter,  totalhöjd 190 meter. Vi upplever att det blinkat starkt ända sedan driftsättningen. Den första anmälningen på blinkandet kom t.om. före att parken var färdig, i början av augusti 2019. Filmen ovan är från Habo, filmad med en drönare den 8 januari 2020. Verken syns tydligt i den filmen.

I april kontaktades Eolus angående det kraftiga blinkandet. En lampa lös också mycket kraftigare än de andra, en länk till en film som visade fanns i mailet. Svar från Karin Heydl Wittsell:

Tack för ditt mejl om vindpark Sötterfällan. Jag har pratat med vår drift- och förvaltningsavdelning och det visade sig att det finns ett pågående ärende kopplat till automatiska felmeddelanden för hinderbelysningen i just Sötterfällan. Det kan alltså vara så att något är fel med belysningen, men det vet vi inte säkert. Turbinleverantören Vestas har felsökt men inte hittat något fel och inväntat bättre väderförhållanden för att kunna göra en mer omfattande kontroll. Mot bakgrund av ditt mejl och den bifogade filmen har vi kontaktat Vestas igen och bett dem fortsätta felsökningen snarast. Vi återkommer gärna till dig när vi har ny information att dela med oss av.

och en knapp månad senare, 9 maj:

Nu har jag fått ny information om hinderbelysningen i vindpark Sötterfällan. Precis som vi misstänkte fanns det ett fel som gjorde att hinderbelysningens lampor under en tid lyste med full effekt hela dygnet, istället för att dimras ner under dygnets mörka timmar. Ljuset har alltså lyst starkare än det skulle på kvällar och nätter. Turbinleverantören Vestas har nu åtgärdat felet och hinderbelysningen lyser åter med korrekt ljusstyrka. Vi har informerat tillsynsmyndigheten (Jönköpings kommun) om det inträffade.

Med vänlig hälsning
Karin Wittsell Heydl
Kommunikations- och hållbarhetschef

Verken blinkade konstigt efter det fram t.o.m 23 maj för att sedan släckas helt. Den var släckt fram till slutet av oktober, först 8 november hade alla verk en blinkande hinderbelysning.

Verkens hinderbelysning blinkar lika kraftigt som innan den släcktes i maj. Det är åtminstone så det upplevs. Filmen ovan visar hinderbelysningen de dagar lokal tillsynsman enligt Eolus var på plats, dagarna för inspektion, helgen 12 – 14 januari 2024 och hur hinderbelysningen ser ut de dagarna jämfört med belysningen i våras. Magnus Nilsson från tillsyn:

Bolaget meddelade oss i fredags att hindersbelysningen sedan den 8 november fungerar som den ska. De har enligt deras meddelande haft lamporna under uppsikt i två dagar efter detta och sett att de dimras ned som de ska vid skymning och mörker samt att de ökar i styrka vid gryning och dagsljus. De har haft en lokal tillsynsman på plats för att kontrollera detta.

Vi har varit ute vid tre tillfällen efter den 8 november. Vid vart och ett av dessa tre tillfällen har vi bedömt att neddimring skett som den ska. Detta har vi gjort för att verifiera de loggar vi begärt in. Om den absoluta ljusstyrkan ligger på 2000 cd nattetid är däremot mycket svårare att konstatera. Någon utrustning för att mäta ljusstyrkan finns inte allmänt tillgängligt. Bullermätning har gjorts av konsult för några år sedan. Denna bifogas. Vi försöker i möjligaste mån göra egna bedömningar om trovärdigheten i de uppgifter vi får in. Ibland går det att kontrollera uppgifters riktighet och ibland inte.

Vi har varit ute 22/11, 27/11 och 10/1. Dokumentationen begränsar sig till anteckning om att neddimring skett.

 

Henrik Dinkel, enhetschef på Miljö och hälsa, i en artikel i Jönköpings-Posten:

Enligt Henrik Dinkel var kommunen ute vid verken i mitten av december, men att det då var för dåligt väder och det kunde inte göras en riktig bedömning.

– Efter det har vi fått in de här mailen och de boende säger att det fortfarande är likadant, så vi behöver åka ut igen, säger Henrik Dinkel och konstaterar: 

– Vi behöver nog trycka på lite extra mot verksamhetsutövaren.

Det är svårt med belysningen, för den sitter så illa till på vindkraftverken. Man får i princip hänga på utsidan för att komma ut eller ta med sig en stege upp, det är inte riktigt genomtänkt med den lösningen så man enkelt kan justera och byta lampor.

Henrik Dinkel säger att problemen med belysningen var inget som kommunen förutsåg.

– Vi ska följa upp det vid kommande tillståndsprövningar, så det är lätt att åtgärda. 

Enligt de boende har det varit problem med ljusstyrkan sedan 2019. Är det rimligt att det ska få pågå så länge?

– Det är inget vi har fått kännedom om, utan det är först under andra halvåret 2023 vad vi vet och vi har trott att det var åtgärdat. Tyvärr tar det tid med tillsynsärenden, vi är bara åtta personer.

Har ni någon prognos på när det kan vara åtgärdat?

– Vi ska åka ut nästa vecka med Eolus, då får de vara med. Vi åker ut och tittar i skymningstid vid husen som har blivit störda, så vi ser hur det är på plats. De boende får ha lite förtröstan.

Olika uppgifter från Magnus Nilsson och Henrik Dinkel. Men att de inte haft kännedom om detta förrän andra halvåret 2023 är inte troligt, av flera skäl.

Jag hade kontakt med Magnus Nilsson angående detta första gången 8 december 2022 och skickade då två filmer som visade på vad jag tyckte var ett för kraftigt blinkande. En från november 2022 och en från 2019.

Enligt Eolus var tillsyn informerade om att dimringen inte fungerat men att verken nu hade en korrekt (enligt Eolus) hinderbelysning. Verkens belysning släcktes ned två veckor efter det..

Den lampa som lös kraftigare hade lyst så sedan september 2022 enligt en person med verk på sin mark, något han informerade Eolus om.

Den första anmälan gällande blinkandet kom 2019, att verken blinkar kraftigare än verken på Hornamossen syns tydligt från Huskvarna. 

Sötterfällan jämfört med Grevekulla och jämförelse mellan nu och i våras.

Habo 8 januari 2020, verken syns tydligt sen kväll i nattmörker. Verken var släckta från 23 maj och alla verks belysning var inte tänd förrän 8 november. Tre verks belysning tändes sista veckan i september men efter anmälan så släcktes de igen.

28 september: Anmäler en för kraftigt blinkande hinderbelysning på de tre verk som har en blinkande hinderbelysning i Sötterfällan i Beth. Att sätta igång en för kraftigt blinkande hinderbelysning efter nästan fyra månaders släckt hinderbelysning är inte ok. Jag utgår från att det tas tag i detta och att det från tillsyn ses till att verken har en korrekt blinkande hinderbelysning. https://mtsg.se/beth/ är uppdaterad med blinkande hinderbelysning från 28/9. Återkoppla gärna med diarienummer.

ingen återkoppling

29 oktober: I mitten på förra veckan började Eolus och Vestas sätta igång hinderbelysningen i vindpark Sötterfällan, ett verk per dag. Ett verk på onsdagen och ett verk på torsdagen. På fredagen släcktes belysningen på ett verk och belysningen tändes på ett annat, verken närmast Snyggebo. De två verk vars hinderbelysning nu blinkar har ett alldeles för kraftigt blinkande, ingen dimring sker skymning och natt. Enligt grannar närmast verken blinkar de kraftigare än vad de gjorde innan de för fem månader sedan stängde av hinderbelysningen. Förutsätter att detta tas tag i nu då Eolus och Vestas haft ett halvår på sig att lösa detta och att det nu tydligt visar sig att de inte klarar av lösa det.

Ingen återkoppling.

Vindkraftverkens hinderbelysning började lysa ett efter ett och den 8 november så meddelar då Eolus till Miljö att det blinkar korrekt.

Mailkonversation våren 23

11 april:

Hej Marcus!
Tack för ditt mejl om vindpark Sötterfällan. Jag har pratat med vår drift- och förvaltningsavdelning och det visade sig att det finns ett pågående ärende kopplat till automatiska felmeddelanden för hinderbelysningen i just Sötterfällan. Det kan alltså vara så att något är fel med belysningen, men det vet vi inte säkert. Turbinleverantören Vestas har felsökt men inte hittat något fel och inväntat bättre väderförhållanden för att kunna göra en mer omfattande kontroll. Mot bakgrund av ditt mejl och den bifogade filmen har vi kontaktat Vestas igen och bett dem fortsätta felsökningen snarast. Vi återkommer gärna till dig när vi har ny information att dela med oss av.

9 maj

Hej Markus!
Nu har jag fått ny information om hinderbelysningen i vindpark Sötterfällan. Precis som vi misstänkte fanns det ett fel som gjorde att hinderbelysningens lampor under en tid lyste med full effekt hela dygnet, istället för att dimras ner under dygnets mörka timmar. Ljuset har alltså lyst starkare än det skulle på kvällar och nätter. Turbinleverantören Vestas har nu åtgärdat felet och hinderbelysningen lyser åter med korrekt ljusstyrka. Vi har informerat tillsynsmyndigheten (Jönköpings kommun) om det inträffade.

Karin Wittsell Heydl, Eolus

23 maj

Jag:
Nu är ett av verken mörkt i Beth, det som har stått still under en lång tid – närmast sågverket. Tidigare idag var hinderbelysningen släckt på samtliga verk. På en facebooksida i Marbäck skriver en Eolusanställd att det fortfarande är problem med hinderbelysningen och att de beklagar att det drabbar närboende. Vi som bor i närheten upplever inte att det varit ett kraftigare ljus på belysningen under den tid Eolus påstår utan att det varit på det sättet sedan verken sattes upp och driftsattes.

Magnus Nilsson, Miljö och hälsoskyddsinspektör Jönköpings Kommun:
Hej Marcus, Eolus har efter kontakt med Transportstyrelsen tillfälligt stängt av hindersbelysningen. Detta för att minska störningar för närboende.

Jag:
Ok, resten av verken blinkar ju fortfarande starkt. Det verket som är släckt har ju bara haft en lampa blinkande sen Eolus angav att parken blinkade korrekt. Så det minskar inga störningar för närboende. Hur ska de kompensera för det felaktiga blinkandet under så lång tid? För det är ingen kort period det har blinkat för kraftigt under kvällar och nätter. En så viktig sak för de närboende (och boende längre bort) måste de klara av att sköta bättre. De har haft lång tid på sig att lösa det.

Inget svar

13 november

Jag: 
Anmäler den kraftigt högintensivt vitt blinkande hinderbelysningen på vindkraftverken i vindindustrin Sötterfällan som efter ha varit avstängd i drygt fem månader nu blinkar minst lika kraftigt som den gjorde innan den stängdes av utan dimring under kvällar och nätter. Hinderbelysningen är dessutom kraftigare dagtid på dessa verk än på andra verk. Detta bryter mot det tillstånd bolaget verkar under. 

 
Jag kräver härmed ut dokument som visar hinderbelysningens ljusnivåer innan belysningen stängdes av och hinderbelysningens ljusnivåer nu. Mätta av tredje part, inte av Eolus. Vill också ha dokument på att nödvändig utrustning för dimring, skuggningsautomatil och batmode finns installerat i verken. 
 
Oavsett vad Eolus kommunicerat med tillsyn så dimras inte hinderbelysningen under skymning och nätter utan det problem som verken haft med för kraftig hinderbelysning (som Eolus själva medger att de haft via kommunikationsansvarig Karin Heydl Wittsell i ett mail från 9 maj) fortsätter. Verkens kraftiga blinkande dagtid, kvällar och nätter är väldokumenterat av ett flertal närboende, både då och nu.
 

Detta visar tydliga brister i hur tillsynen av vindkraften fungerar. Utgår från att detta tas tag i OMGÅENDE och att vidare anmälan inte ska bli nödvändigt. Återkom med diarienummer.

Magnus Nilsson till Fredrik Larson:

Ja, det har varit svårt och tagit tid för bolaget att få ordning på hindersbelysningen i Sötterfällan. Vi har i fredags fått besked från Eolus att hindersbelysningen sedan den 8 november nu fungerar som den ska. De har enligt deras meddelande haft lamporna under uppsikt i två dagar efter detta och sett att de dimras ned som de ska vid skymning och mörker samt att de ökar i styrka vid gryning och dagsljus. De har haft en lokal tillsynsman på plats för att kontrollera detta. Vi får hoppas att de fått löst problemet permanent nu.

14 november

Magnus Nilsson, Miljö och hälsoskyddsinspektör Jönköpings Kommun:

Bolaget meddelade oss i fredags att hindersbelysningen sedan den 8 november fungerar som den ska. De har enligt deras meddelande haft lamporna under uppsikt i två dagar efter detta och sett att de dimras ned som de ska vid skymning och mörker samt att de ökar i styrka vid gryning och dagsljus. De har haft en lokal tillsynsman på plats för att kontrollera detta.

Rör dina klagomål hur det har varit tidigare eller avser de specifikt perioden från den 8 november?

Vad gäller automatik för skuggning och batmode har vi begärt ut loggar som vi kan skicka dig. Blir det bra?

Hej igen, Vi har ju fortfarande ett öppet ärende sedan tidigare klagomål. Så detta läggs också på 2023-3459.

Svar från mig:
Hej, Klagomålet rör hinderbelysningen specifikt efter 8 november. Hinderbelysningens lampor blinkar för kraftigt utan någon dimring under kvällar och nätter (som Karin Heydl Wittsell från Eolus beskrev blinkandet i maj –  ”full effekt, dygnet runt”). Tillsyn bör kolla på detta utan att lita på företagets uppgifter och ta fram egna mätningar på hinderbelysningens ljusvärden dag, kväll och natt.

Inget svar

8 december

Magnus Nilsson, Miljö och hälsoskyddsinspektör Jönköpings Kommun:
Hej, Jag ska be bolaget kommentera detta och uppvisa loggar för hur verken dimrats ned. Ursäkta att det dröjde med de utlovade tillverkningsintygen. Den bifogade dokumentationen är inte riktigt det jag trodde. Men det är det vi har för tillfället.

pdf från lamptillverkaren

12 januari:

Ur kontrollprogrammet för Sötterfällan:

 En journal över driftavvikelser på medel- och högintensiva ljus ska föras för varje föremål. Journalen ska arkiveras under minst 2 år och innehålla 1. driftavvikelsens datum och tidpunkt, 2. hur avvikelsen visat sig samt, om så är möjligt, orsaken till avvikelsen, 3. vilka åtgärder som vidtagits och när avvikelsen åtgärdats eller upphört, och 4. när eventuell anmälan respektive avanmälan har gjorts till flygbriefingtjänsten (AIS). 

Hänvisning: TSFS 2010:155 8 § 

Åtgärd: Rutin skall finnas för hur lagkravet uppfylls. 

Verifiering: VU´s driftansvarige upprättar journal som finns på driftservern.

Jag begär härmed ut journalen på hinderbelysningen i Sötterfällan. De dokument som rör batmode och skuggning som skulle skickas till mig har jag ännu inte fått, skicka de dokumenten samtidigt.

/Marcus

Hej Marcus,

Jag skickar de loggar vi har begärt från Eolus som vi behövt för vår tillsyn. Vänligen kontakta bolaget om det är något mer du behöver.

Med vänlig hälsning
Magnus Nilsson

Tack. Jag förväntar mig dock att ni kontaktar bolaget angående driftjournalen och sedan skickar driftjournalen, eller driftournaler om det är flera, till mig.

/Marcus

Hej,

Detta kan vi tyvärr inte bistå med. Vi kan kräva in de handlingar vi bedömer behövas för tillsynen. I övrigt har vem som själv möjlighet att kontakta bolaget för att få ut handlingar.

Med vänlig hälsning
Magnus Nilsson

Hej

 

Har ni inte möjlighet att begära in driftjournalen? Visst, jag kan kontakta bolaget men trodde att det var er uppgift då ni hanterar tillsynen och att det är ett dokument som behövs för tillsynen. 

 
Hinderbelysningen i Sötterfällan blinkar för kraftigt – dag, skymning och natt. Det sker ingen dimring, det syns på film från dag till skymning till natt där det tydligt syns att lampan lyser med samma styrka hela tiden. Sätter man belysningen i Sötterfällan jämte belysningen i t.ex. Grevekulla så är belysningen i Sötterfällan mycket kraftigare än den i Grevekulla, dag som natt. Blinkandet upplevs dessutom aggressivare än på andra verk med vit hinderbelysning då blinkandet inte fadear in och ut som det gör i t.ex. Hornamossen.
 
Har ni, eller av er anlitad och av bolaget oberoende kontrollant, gjort några mätningar själva på ljus eller ljud vid Sötterfällan? Eller är det endast bolagets uppgifter som ni baserar informationen om ljus och ljud i er tillsyn på?

/Marcus

Hej,

Vi har begärt in den dokumentation som vi bedömt vara nödvändig för tillsynen. Eftersom vi har denna dokumentation är det en allmän handling som kan begäras ut av vem som. Den dokumentation vi inte har i eget förvar är inte en allmän handling på vår myndighet. Möjligen kan ju transportstyrelsen ha den handling du efterfrågar eftersom denna punkt i kontrollplanen grundar sig på deras krav. Vi har ju inte bedömt att vi behövt denna handling för vår tillsyn. Vi har begärt in de loggar vi skickat till dig för att tillgodose ändamålet.

Vi har varit ute vid tre tillfällen efter den 8 november. Vid vart och ett av dessa tre tillfällen har vi bedömt att neddimring skett som den ska. Detta har vi gjort för att verifiera de loggar vi begärt in. Om den absoluta ljusstyrkan ligger på 2000 cd nattetid är däremot mycket svårare att konstatera. Någon utrustning för att mäta ljusstyrkan finns inte allmänt tillgängligt. Bullermätning har gjorts av konsult för några år sedan. Denna bifogas. Vi försöker i möjligaste mån göra egna bedömningar om trovärdigheten i de uppgifter vi får in. Ibland går det att kontrollera uppgifters riktighet och ibland inte.

Med vänlig hälsning
Magnus Nilsson

Hej

Vid vilka datum har ni varit ute? Hur ser er dokumentation ut från de tillfällen ni varit ute?
 
/Marcus

Hej,

Vi har varit ute 22/11, 27/11 och 10/1. Dokumentationen begränsar sig till anteckning om att neddimring skett.

Med vänlig hälsning
Magnus Nilsson

Hej

 
Tack. Det var en drönare över verken den 10 januari och det lös vid en turbin då. Är bolaget meddelade om ert besök de dagar du nämner? 
 
Jag håller inte alls med om att det dimrar. Filmklipp mtsg.se/beth för att belysa (no pun intended) detta. Att ni bedömer att neddimring skett som den ska dessa tre datum när hinderbelysningen blinkar som den gör tycker jag är konstigt. 
 
Det måste gå att mäta ljus, ljud och annat med angivna värden som ligger under tillsyns ansvar för att tillsynsfunktionen ska vara en fungerande tillsyn. Att utrustning inte finns och att man försöker, det skulle aldrig accepteras om det gällde ett annat tillsynsområde som t.ex. lantbruk eller restaurangkök.
 
/Marcus

Teknisk egenkontroll:

EWPM genomför årligen en teknisk egenkontroll i verket. Den tekniska egenkontrollen innebär att en miljö- och skyddsrond utförs samt att all teknisk utrustning kontrolleras och anmärkningar dokumenteras för åtgärd.

Rutiner för Anmälan om Driftstörning

Eolus Wind Power Management AB har daglig övervakning av vindkraftverket. Vid en ev. driftstörning som riskerar att påverka miljön eller människors hälsa negativt, så dokumenteras detta och rapporteras till tillsynsmyndigheten, samt utreds och åtgärdas så fort som möjligt.

Tillsynsmyndighet:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköping Kommun

Miljö- och hälsoskyddskontoret 551 89 JÖNKÖPING

miljo@jonkoping.se 036-105000

Kontrollprogram Sötterfällan

Bilaga 1. Checklista över åtaganden kopplade till hur verksamheten kommer att bedrivas.

Anläggningsfas:

Efter resning av vindkraftverk som, enligt TSFS 2010:15 omfattas av krav på hindermarkering, ska verket utrustas med provisorisk hindermarkering.

Åtgärdas för vindkraftverk över 45 m totalhöjd.

Deadline: I samband med resning av vindkraftverk.

Utfört: 2019-05-25

Verifiering: Ex. Foto, kopia på offert

Driftfas:

Förstagångsbesiktning av anläggning.

Hänvisning: Villkor miljötillstånd. pkt 12.

Åtgärd: Utomstående, sakkunnig besiktningsförrättare skall utföra och inlämna besiktningsrapport till Tillsynsmyndigheten. Förslag om besiktningsförrättare och program skall lämnas in till Tillsynsmyndigheten i god tid innan påbörjandet.

Ansvarig: Verksamhetsutövaren genom ex. drifttjänst.

Deadline: Inom 6 månader från idrifttagande.

Utfört: 2019-08-08 – 2019-08-13

=======

Den som har ansvar för driften av ett markerat föremål ansvarar också för att markeringen uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

Hänvisning: TSFS 2010:155 5 §

Åtgärd: Rutiner skall finnas för hur lagkravet uppfylls.

Ansvarig: Verksamhetsutövaren

Deadline: Kontinuerligt

Verifiering: Rutin från serviceföretag

=======

Den som har ansvar för driften av ett markerat föremål ska upprätta anvisningar för fortlöpande övervakning av markeringarna. Anvisningarna ska innehålla rutiner för kontroller samt tidsintervaller för dessa kontroller. Medel- och högintensiva ljus ska övervakas så att fel upptäcks omedelbart.

Hänvisning: TSFS 2010:155 6 §

Åtgärd: Rutiner skall finnas för hur lagkravet uppfylls.

Verifiering: Rutin från leverantör

=======

Fel och brister på en markering ska åtgärdas snarast. Fel som inte kan åtgärdas omedelbart ska omgående anmälas till flygbriefingtjänsten (AIS). När ett fel som anmälts har åtgärdats, ska en avanmälan av felet omgående ske till flygbriefingtjänsten (AIS). Anmälan kräver AIP nr för berört vindkraftverk.

Hänvisning: TSFS 2010:155 7 §

Åtgärd: Flygbriefingtjänst en AIS nås genom LFV på telefonnummer 08-797 63 40 eller fpc@lfv.se.

Verifiering: VU´s driftansvarige ska skapa register över AIP nr finns på driftservern.

=======

En journal över driftavvikelser på medel- och högintensiva ljus ska föras för varje föremål. Journalen ska arkiveras under minst 2 år och innehålla 1. driftavvikelsens datum och tidpunkt, 2. hur avvikelsen visat sig samt, om så är möjligt, orsaken till avvikelsen, 3. vilka åtgärder som vidtagits och när avvikelsen åtgärdats eller upphört, och 4. när eventuell anmälan respektive avanmälan har gjorts till flygbriefingtjänsten (AIS).

Hänvisning: TSFS 2010:155 8 §

Åtgärd: Rutin skall finnas för hur lagkravet uppfylls.

Verifiering: VU´s driftansvarige upprättar journal som finns på driftservern.

=======

Om det finns risk för att hinderbelysningen kan orsaka olägenheter för närboende, ska hinderbelysningen avseende synkronisering, avskärmning och reducering av ljusintensitet utformas så att olägenheter för närboende minimeras.

Hänvisning: TSFS 2010:155 30 §

Uppstår klagomål kring hinderbelysningen skall ljuset synkroniseras och dimras ner inom ramen för vad gällande lagstiftning tillåter inom rimlig tid.

Deadline: Klagmål inkom 2019-08-05

Senast 1 månad från klagomålet kommit verksamhetsutövaren till känna.

Utfört: 2019-08-16 Justerades felinställning på verk 3.

Verifiering: VU tar kontakt med servicebolag och får detta åtgärdat och verifierat inom 1 månad.

2019 års miljörapport

En kontroll samt generell översikt av skuggstyrningssystemet har gjorts och felaktigheter som upptäcktes i hinderbelysningen (fel avskärmning) har åtgärdats.

Den hinderbelysning som finns installerad på verken har dimrats ned under nattetid i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:155 (ändrad genom TSFS 2013:9 och 2016:95). Detta för att minimera störning på omgivningen.

2020 års miljörapport

Parken stod färdigbyggd den 2019-08-20.

Total beräknad produktion för parken vid byggnation var 128,54 GWh/år

Den faktiska produktionen var under 2020 133 GWh.

Vestas och Eolus Vind AB har daglig övervakning av verken. Besök i verken för service och kontroll sker minst 3 gånger/år enligt tecknade serviceavtal och driftavtal.

Kungsörn

I början av augusti kom det till vår kännedom att en Kungsörn befaras ha kolliderat med ett utav vindkraftverken i Sötterfällan vindpark som vi på Eolus förvaltar åt KGAL Investment Management GmbH & Co. KG som är en tysk kapitalförvaltare. Parken uppfördes under 2019 och en inventering utav kungsörn utfördes som en del av tillståndsansökan under 2011. Resultatet av fältinventeringen samt tidigare kunskap om örn i området tydde på att det inte fanns häckande kungsörn i eller i anslutning till projektområdet. Därmed bedömdes inte heller den planerade vindkraftsetableringen få några negativa konsekvenser för häckande kungsörn. Vi har efter händelsen utrett möjliga skyddsåtgärder för att minska risken för framtida kollisioner samt samlat in så mycket tillgänglig information som möjligt. Vi har i samråd med ägaren av vindparken kommit fram till och utfört följande åtgärder: – Informerat det lokala jaktlaget om att ej lämna ev. ”slaktrester” i parkens närområde, vilket skulle kunna locka till sig bla. kungsörn. – Undersökt närområdet efter ev. befintliga åtlar som skulle kunna riskera att locka till sig rovfåglar, utan att ha kunnat identifiera sådana. – Informerat det lokala jaktlagets representant om att ta kontakt med oss inför placering av eventuellt framtida åtlar i närområdet kring vindparken, för möjlighet till dialog och minimering av risk. Vi har etablerat en bra kontakt med det lokala jaktlaget och dess representant och vi har därmed skapat en informationsväg oss emellan gällande generella iakttagelser utav örn i närområdet. Utifrån den information vi har samlat in samt de åtgärder som vidtagits enligt ovan bedömer vi risken för fler kollisioner som låg och därmed att ytterligare skyddsåtgärder inte kan motiveras i dagsläget.

Den hinderbelysning som finns installerad på verken har dimrats ned under nattetid i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:155 (ändrad genom TSFS 2013:9 och 2016:95). Detta för att minimera störning på omgivningen.

2021 års miljörapport

Total beräknad produktion för parken vid byggnation var 128,54 GWh/år.

Den faktiska produktionen var under 2021 114 GWh.

Bytet av gummidämpning för växellåda av turbin 4 samt bytet av växellåda i turbin 9 påverkade turbinen negativt med ca 2,6 GWh. Annars normal drift med lägre vindar än prognostiserat.

Vestas och Eolus Vind AB har daglig övervakning av verken. Besök i verken för service och kontroll sker minst 3 gånger/år enligt tecknade serviceavtal och driftavtal.

Den hinderbelysning som finns installerad på verken har dimrats ned under nattetid i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:155 (ändrad genom TSFS 2013:9 och 2016:95). Detta för att minimera störning på omgivningen.

2022 års miljörapport

Total beräknad produktion för parken vid byggnation var 128,54 GWh/år.

Den faktiska produktionen var under 2022 118,48 GWh.

Vestas och Eolus Vind AB har daglig övervakning av verken. Besök i verken för service och kontroll sker minst 3 gånger/år enligt tecknade serviceavtal och driftavtal.

Inga nya kollisioner med rovfåglar rapporterades in till Eolus Wind Power Management under 2022 av parken tillsynsmans som genomför månadsvis rondering, serviceleverantörer av turbinerna eller verksamt jaktlag.

Verksamhetsutövaren har minimerat snöröjning för att minska utsläpp. Genom en aktiv övervakning och mer djupgående analys av produktionen i vindkraftparken har vissa justeringar utförts som förbättrat utnyttjandegraden av turbinerna. Detta har lett till en effektivare produktion.

Den hinderbelysning som finns installerad på verken har dimrats ned under nattetid i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:155 (ändrad genom TSFS 2013:9 och 2016:95). Detta för att minimera störning på omgivningen.

Dokument kallat ”riskbedömning”:

Hinderbelysningen är programmerad i enlighet med TSFS 2013:9 till ljusintensiteten 100 000 cd under dager samt skymning och gryning, och dimras vid mörker ner till 2000 cd. Vindkraftverk utan krav på högintensiva vita blinkande ljus förses med rött fast ljus med intensiteten minimum 32cd. Funktionen övervakas med ett datasystem och utrustningen kontrolleras vid egenkontroll och service.