Blad, verk 5.

Cooler top reinforcement kit

Kraftigt blinkande 240608, en lampa släckt på varje verk. Första klippet Hornamossen.

Cooler top reinforcement kit på plats på verk 3, jämför med verk 9.

Verken i etableringen i Sötterfällan med en lampa blinkande. Bild för jämförelse med Hornamossen.

Kraftigt blinkande 240524, 02:00.

Buller 240522, 22:00.

Skuggning 240520, 06:00.

Kraftigt blinkande 240520, 21:00.

Kraftigt blinkande sett från Jönköping 240503. Jämförelse med Hornamossen (ljusen till höger i första klippet)

Norrängen 240406.

Iskast 240223.

Nackebo 231209, 03:30.