Hinderbelysningen 240608. Skillnaden mellan Sötterfällan och Hornamossen är tydlig.

Verken i etableringen i Sötterfällan med en lampa blinkande. Bild för jämförelse med Hornamossen.

Buller Lagerstorp

Buller Snyggebo

Hinderbelysningen 240524

Toppen på ett av bladen på verk 5