Hinderbelysningen på verken i Sötterfällan.
Det är tydligt att hinderbelysningen blinkar för kraftigt. Förtroendet som Henrik på Miljö säger att vi ska ha, tålamodet bolaget tydligen tycker att vi ska ha och accepterandet att det blinkar korrekt som Magnus på Miljö tycker att vi ska ha… Det räcker nu. Det minsta man kan begära är ett korrekt blinkande och att de tillstånd som VU verkar under följs. 

Hur ser det ut på Eolus andra etableringar?

Hur kraftigt blinkar hinderbelysningen på Vestas verk i andra vindkraftsetableringar?

Andra problem med verken i vindkraftsprojekt Sötterfällan återkommer vi till.